Dalsen Recycling S.R.L.

Amprenta de carbon

Amprenta de carbon reprezintă volumul specific de dioxid de carbon eliberat în atmosferă de-a lungul ciclului de fabricaţie al unui produs sau al prestării unui serviciu.

Arderea hidrocarburilor şi a altor combustibili în scopul obţinerii energiei duce la formarea ca produs de reacţie (alături de apă) a dioxidului de carbon (CO2).

CO2 e un gaz care duce la încălzirea atmosferei şi, implicit, a planetei.

Acest efect a apărut ca urmare a creşterii consumului de hidrocarburi pe de o parte şi defrişarea pădurilor în scopul obţinerii de noi terenuri pentru construcţii civile sau industriale, agricultură sau a exploatării lemnului, pe de altă parte.
Cu alte cuvinte, pădurile care trebuie să recicleze surplusul de dioxid de carbon lipsesc.

Acest efect negativ are implicaţii climatice întrucât temperatura atmosferei este cea care provoacă mişcarea curenţilor de aer. Perturbarea echilibrului climatic duce la înmulţirea sau creşterea intensităţii fenomenelor atmosferice periculoase (uragane, cicloane, taifunuri, tornade, etc.).

Din acest motiv, fiecare proces tehnologic este strict monitorizat în ceea ce priveşte amprenta de carbon rezultată pe tot parcursul formării produsului finit, încă de la extragerea materiilor prime şi prelucrarea lor, inclusiv cheltuieli de publicitate, marketing, transport şi vânzare.

Ca un deziderat general, se urmăreşte pe cât posibil reducerea amprentei de carbon corespunzătoare fiecărui produs sau serviciu.